วีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมทรัพย์ไพศาล ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปัจจุบันนี้ชื่อของห้างได้ถูกเปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยประสบการณ์มากกว่า ๑๕ ปีทางห้างได้ให้บริการงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

    งานบริการให้เช่าเครื่องจักรหนัก

    งานก่อสร้าง

    ระบบบำบัดน้ำเสีย

    วัสดุก่อสร้าง

วีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นซัพพลายเออร์ให้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐