วีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล


ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือกับยูโร เมค, บริษัทสัญชาติอิตาลีที่มีโครงการอยู่ทั่วโลก เราออกแบบและจัดการโครงการสำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสีย, อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับบำบัดน้ำเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน รวมทั้งการบำบัดน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้และดื่มและการบำบัดน้ำทะเลให้เป็นน้ำสำหรับดื่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.euromec.net หรือติดต่อ Mr. Paolo Marani, ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ paolo.marani@euromec.net

เครื่องบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่

สำหรับแม่น้ำหรือน้ำทะเล

เครื่อง R.O.

เครื่อง R.O. สำหรับบำบัดน้ำทะเล

ตู้คอนเทนเนอร์บำบัดน้ำเสีย

ตู้คอนเทนเนอร์บำบัดน้ำเสีย (30 - 60 ซม./วัน)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือนและอุตสหกรรม